KALENDER
prev Juuli 2019 järgmine
E T K N R L P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

AVALIK KONKURSS SINIMÄE PÕHIKOOLI DIREKTORI VABANEVA AMETIKOHA TÄITMISEKS

AVALIK KONKURSS SINIMÄE PÕHIKOOLI DIREKTORI VABANEVA AMETIKOHA TÄITMISEKS
 
Narva-Jõesuu linnavalitsus korraldab
avaliku konkursi Sinimäe Põhikooli direktori ametikoha täitmiseks
 
Tööleasumise aeg: kokkulepel
 
Kandideerijatele esitatavad nõuded:
 • vastavus haridus- ja teadusministri 29. augusti 2013. aasta määruses nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded" § 2 lõike 1 nõuetele;
 • eelnev juhtimiskogemus;
 • teadmised kaasaegsest õpikäsitusest ja õppiva organisatsiooni põhimõtetest ning eelarvelise asutuse majandamise alustest;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel;
 • vene keele ning ühe võõrkeele oskus vähemalt suhtlustasandil;
 • tahe ja oskus arvestada kogukonna vajadusi ja ootusi, teha tulemuslikku koostööd kõikide osapooltega.
 
 
Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid hiljemalt 24.04.2019:
 • kandideerimisavaldus;
 • CV, sh haridus-ja teenistuskäik;
 • kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • nägemus Sinimäe Põhikooli juhtimisest ja arengust;
 • muud kandidaadi poolt oluliseks peetavad dokumendid.
 
Dokumendid esitada Narva-Jõesuu linnavalitsusele märksõnaga: "Sinimäe koolijuht“ e-aadressil info@narva-joesuu.ee
 
Lisainformatsioon:
Narva-Jõesuu linnasekretär Monika Tinno, monika.tinno@narva-joesuu.ee, tel 359 9587
Haridus-ja spordispetsialist Anton Pratkunas, anton.pratkunas@narva-joesuu.ee, tel 5597 7055
 
KONTAKT
Kesk 1, Sinimäe
Ida-Virumaa, 40101
+372 39 74 233 - kantselei
kool@sinimae.edu.ee