Õppekava

Sinimäe Põhikooli õppekava

Lisa 1 Ainevaldkond „Keel ja kirjandus”
Lisa 2 Ainevaldkond „Võõrkeeled"
Lisa 3 Ainevaldkond „Matemaatika“
Lisa 4 Ainevaldkond „Loodusained”
Lisa 5 Ainevaldkond „Sotsiaalained”
Lisa 6 Ainevaldkond „Kunstiained”
Lisa 7 Ainevaldkond „Tehnoloogia”
Lisa 8 Ainevaldkond „Kehaline kasvatus”


 
KONTAKT
Kesk 1, Sinimäe
Ida-Virumaa, 40101
+372 39 74 233 - kantselei
kool@sinimae.edu.ee
+372 502 6523 - direktori kohusetäitja
joel.guljavin@gmail.com