KALENDER
prev Oktoober 2020 järgmine
E T K N R L P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Head lapsevanemad!/ ​Дорогие родители!

Head lapsevanemad!

Tänaseks on seljataga esimene distantsõppe nädal ja alanud on uus. Tänan südamest lapsevanemaid, kes on kooli õpetajaid toetanud hea sõnaga. Praegune olukord on kõigile väga keeruline ja pingeline ja iga hea sõna annab jõudu kõigile, ka ütlejale endale.

Kõigil meil on tulnud harjuda uudse olukorraga, mis on ootamatu ja raske lastele ja nende peredele, aga samuti ka õpetajatele. Esimese nädala jooksul on tulnud esile paljud raskused ja probleemid seoses õppekorraldusega. Täname kõiki vanemaid, kes on oma kogemusi jaganud meiega. Enamjaolt on need seotud kas praktiliste murdega või arusaamatusega õppekorralduse osas, aga on ka positiivseid ja toetavaid sõnumeid. Eriti tänulikud oleme konstruktiivsete ettepanekute eest, kuidas õppekorraldust paremaks muuta. Kooli juhtkond koos õpetajatega analüüsib pidevalt olukorda ja otsib pidevalt uusi lahendusi, mis oleksid toeks nii lastele, peredele, kui ka õpetajatele.

Käesoleva nädala jooksul on meil teie tagasiside põhjal viia sisse mõningaid muudatusi õppekorralduses ja hindamises. Reedesel õpetajate nõupidamisel leppisime kokku, et võimalikult palju õpetajaid prooviksid võimalust toetada õpilasi videokonsultatsioonidega.

Praeguste ressursside juures ei suuda me kahjuks küll tagada üldist videoõpet, sest selleks ei jätku meie väikeses koolis õpetajaid, aga kindlasti on toeks ka videokonsultatsioonid. Oleme palunud õpetajatel vaadata üle ka ülesannete sisu ja luua konkreetsed õpijuhised. Erituge vajavatele õpilastele oleme seda püüdnud võimalust mööda jooksvalt pakkuda.

On mõistetav, et kodude suurenenud koormus tekitab lapsevanemates stressi. Palume kõigilt kannatlikkust ja mõistmist – nii radikaalsete muutuste olukorras võtab uudse õppekorraldusega harjumine ja toimivate lahenduste leidmine paratamatult aega. Kinnitan teile, et kogu koolimeeskond töötab parimate lahenduste leidmise nimel lakkamatult. Enamuse koolitöötajate tööpäevad on veninud väga pikaks ja paljud õpetajad töötavad meie kõigil laste heaks oma võimete piiril. Seejuures on ka enamus õpetajatest ka ise lapsevanemad ja seisavad silmitsi samade raskustega oma laste toetamisel. Olen kindel, et positiivses ja vastastikku toetavas õhkkonnas suudame ületada üheskoos kõik raskused ja pakkuda praeguste võimaluste juures oma lastele parimat.

Selleks, et toetada lapsevanemaid on leidnud linnavalitsus koos kooliga võimaluse jätkata koolitoidu korraldamist kõigile õpilastele.

Väheste eelarveliste võimaluste juures ei ole võimalik pakkuda küll rikkalikku menüüd ja tuua seda kõigile koju kätte, kuid lõunasöögi võimalus on tagatud igaks koolipäevaks. Koostöös Coop Makimarketiga pakutakse lastele vaheldumisi ühel päeval suppi ja teisel praadi. Kaugemates asulates elavatele lastele veetakse toit kodu lähedale. Toitlustuse jaoks tuleb end registreerida toitlustamispäeva eelsel tööpäeval vastavalt kooli kodulehel ja eKoolis avaldatud juhistele.

Jätkuvalt oluline on piirata maksimaalselt inimeste, ka laste ja noorte vahelisi kontakte, sest ilma selleta ei ole praegustel erimeetmetel tulemuslikkust. Mida kiiremini suudame viiruse leviku maha suruda, seda kiiremini saame pöörduda tagasi igapäevase elukorralduse juurde ja seda kiiremini väheneb negatiivne mõju majandusele. Ja ärgem unustagem, õppimise kõrval on oluline leida kasvõi veidi aega lastega suhtlemiseks, nendega nende tunnetest rääkimiseks ja koos mängimiseks. Kasvõi veid. Seda on neil kõige enam vaja.

Soovin kõigile jõudu, kannatlikkust ja üksteise toetamist! Oleme jätkuvalt teiega.

Tarmo Tammes
Sinimäe Põhikooli direktor

Дорогие родители!

На сегодняшний день осталась позади неделя дистанционного обучения и началась новая. От всего сердца благодарю родителей, которые поддержали учителей добрыми словами.

Ситуация сегодня для всех нас очень сложная и напряженная и каждое хорошее слово, придает всем сил, как тому, кто его сказал, так и тому, кому это было сказано.

Нам всем пришлось привыкать к новой ситуации, которая оказалась неожиданной и тяжелой, как для детей и их родителей, так и для учителей. В течение первой недели, выяснилось много проблем в связи с учебной организацией. Благодарим всех родителей, которые поделились с нами своим опытом.

Большинство беспокойств и не пониманий было связано с учебной организацией, но, были получены и позитивные и поддерживающие сообщения. Особенно благодарим за конструктивные предложения, о том, как изменить учебный процесс к лучшему. Руководство школы вместе с учителями постоянно анализирует ситуацию и постоянно ищут новые решения, которые поддержали бы как детей и их родителей, так и учителей.

В течение этой неделе, на основании вашей обратной связи, мы будем вводить некоторые изменения в учебном процессе и в оценивании. В пятницу, на собрании учителей, мы договорились попробовать возможность поддержать учеников видео консультациями.  К сожалению, с имеющимися у нас ресурсами, мы не можем обеспечить общего видео обучения, потому что в нашей маленькой школе не хватает учителей, но мы можем поддержать учеников видео консультациями. Мы попросили учителей пересмотреть содержание заданий и создать конкретные руководства по обучению. Особенно нуждающимся ученикам, мы предлагали эту возможность.

Это понятно, что домашняя нагрузка у родителей увеличилась и вызывает стресс. Просим всех терпения и понимания, так как, для того, чтобы в новой ситуации найти новый подход к учебной организации, привыкнуть к этому и найти идеальное решение, необходимо время. Уверяю вас, что школьная команда постоянно работает над тем, чтобы найти лучшие решения. Большинство школьных работников рабочие дни растянулись очень длинно, и многие учителя работают во благо наших детей, на границе своих возможностей. При этом, большинство учителей сами являются родителями, которые также стоят перед трудностями в поддержке своих детей. Я уверен, что в позитивной и взаимно поддерживающей учебной среде, мы вместе сможем преодолеть все трудности и предложить к уже имеющимся сегодняшним возможностям, лучшее нашим детям.

Для того, чтобы поддержать родителей, горуправа Нарва-Йыессуу совместно со школой, нашла возможность продолжить организацию питания для учеников. Конечно, при наличии маленького бюджета, невозможно предложить хорошее меню и доставить все это домой, хотя возможность получения обедов имеется каждый учебный день. Совместно с Coop Makimarket, детям через день предлагаются супы и другой теплый обед.

Детям, которые живут в поселках и деревнях, питание привозится ближе к дому. Для получения питания, нужно зарегистрироваться за один день, до получения обеда, в соответствии с руководством, опубликованным на школьном сайте и в е-кооле.

Очень важно максимально ограничить контакты между людьми, детьми и молодежью, потому что, без этого все меры предосторожности не принесут результата. Чем быстрее мы сможем остановить распространение данного вируса, тем быстрее мы сможем вернуться в нашу прежнюю жизнь и тем быстрее уменьшиться негативное влияние на экономику. И давайте не будем забывать, что кроме учебы, очень важно найти время для общения с ребенком, чтобы поговорить о том, что чувствует ребенок, а также вместе поиграть. Это, то, что им сейчас нужно больше всего.

Желаю всем сил, терпения и обоюдной поддержки! Мы с вами постоянно.

Тармо Таммес
Директор Синимяэской основной школы
KONTAKT
Kesk 1, Sinimäe
Ida-Virumaa, 40101
+372 39 74 233
+372 5788 0084 - kantselei
kool@sinimae.edu.ee
+372 5757 0040 - direktor
Tarmo Tammes
tarmo.tammes@sinimae.edu.ee
Direktori vastuvõtuaeg
telefoni teel:
teisipäev kell 16.30-18.00
Kool aktsepteerib avaliku
sektori üksusena
ainult e-arveid.