KALENDER
prev Oktoober 2020 järgmine
E T K N R L P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Uued õpetajad meie koolis

Uued õpetajad meie koolis

19. augustil anti Sinimäe Põhikoolile pidulikult üle Noored Kooli programmi raames meie kooli tööle asuv klassiõpetaja Aleksei Jašin. Aleksei tegeles varasemalt riigiteadustega, kuid ta on leidnud kutsumuse töötada lastega. Eriti tahab ta toetada Ida-Virumaa laste eesti keele õpet, mille juures on talle toeks ka tema enda kogemus keelekümblusõpilasena. Esmase ettevalmistuse õpetajatööks on Aleksei saanud Noored Kooli programmis, mille kaudu ta ka jätkab õpetajaõpinguid Tallinna Ülikoolis.

Lisaks Alekseile liitub meie kooliperega tänavu veel mitu uut särasilmset ja kõrgelt motiveeritud õpetajat ja spetsialisti. Eesti keelt hakkab õpetama pika kogemusega eesti keele õpetaja Maie Jaago Viljandist, kellel on aastaid olnud mõte anda oma panus eesti keele õpetamisse ja eestluse toetamisse just Ida-Virumaal. Meie laste inglise keele oskuse arendamise eest hakkab kandma hoolt Alevtina Serova, kes on ennast tõestanud nõutud keeleõpetajana Peterburi tiheda konkurentsiga koolitusturul nii laste kui täiskasvanute õpetajana. Eesti osakonna matemaatika õpetajaks saab Ella Skiller, kes varem õpetas Jõhvi riigigümnaasiumis. Ajalugu ja ühiskonnaõpetust hakkab õpetama ajaloolane ja religiooniteadlane Mikk Tammik, kes on pikalt töötanud infotehnoloogia valdkonnas, kuid soovib asuda tööle oma õpitud erialal ja jagada oma mitmekülgseid teadmisi noortega. Tema kanda jääb osaliselt ka kasvataja ning tegevusjuhi töö. Käsitöö ja kunsti õpetajana asub tööle meie kooli laste poolt palavalt armastatud pikapäevarühma kasvataja Jekaterina Kerro-Loginova, kes käesolevast aastast õpib õpetajaks Tartu Ülikoolis. Lisaks sellele hakkab ta täitma sotsiaalpedagoogi ülesandeid. Huvijuhina asub tööle Tartu Ülikooli Narva kolledžis humanitaarainete õpetaja eriala lõpetav Aljona Iljina.


Новые учителя в нашей школе

19 августа нашей школе празднично передали (в рамках программы Noored kooli) классного учителя Алексея Яшина. Ранее Алексей учился по программе riigiteadus, но, он нашел в себе призвание работать с детьми. Особенно он хочет поддержать развитие обучения эстонского языка у детей Ида-Вирумаа. У Алексея есть в этом личный опыт, так как он был таким же учеником, прошедшим через языковое погружение. Первичную подготовку к работе учителя, Алексей получил в программе «Noored Kooli», через которую, он также продолжает обучение в Таллиннском Университете.

Также к нашей школьной семье присоединяются еще несколько новых, замечательных и высоко мотивированных учителей и специалистов.

Эстонский язык начнет преподавать учитель с большим опытом преподавания Майе Яаго из Вильянди, у которой много лет была идея внести вклад в обучение эстонскому языку и поддержать национальное чувство в Ида-Вирумаа.

Заботиться о развитии английского языка у наших детей будет Алевтина Серова, которая доказала, свою востребованность как учитель языка для детей, так и для взрослых, в условиях большой конкуренции на рынке обучения в Санкт-Петербурге.
Учитель математике в эстонском отделении будет Элла Скиллер, которая раньше преподавала, в Йыхвиской государственной гимназии.

Историю и обществоведение начнет преподавать  историк и ученый по религии Микк Таммик, который долгое время работал в области инфотехнологии, но у него есть желание получить работу по своей специальности и поделиться своими многосторонними знаниями с молодыми. Также он будет частично выполнять работу воспитателя и организатора деятельности.

Учителем рукоделия и искусства будет, горячо любимая наших детей, бывшая воспитатель группы продленного дня Екатерина Керро-Логинова, которая с нынешнего года учится в Тартуском Университете. В дополнение к этому, она будет выполнять задачи социального педагога.

Руководителем по интересам будет Алёна Ильина, которая заканчивает Нарвский Колледж по профессии учитель гуманитарных наук.
 
Добро пожаловать в нашу школьную семью!
 
KONTAKT
Kesk 1, Sinimäe
Ida-Virumaa, 40101
+372 39 74 233
+372 5788 0084 - kantselei
kool@sinimae.edu.ee
+372 5757 0040 - direktor
Tarmo Tammes
tarmo.tammes@sinimae.edu.ee
Direktori vastuvõtuaeg
telefoni teel:
teisipäev kell 16.30-18.00
Kool aktsepteerib avaliku
sektori üksusena
ainult e-arveid.