KALENDER
prev Oktoober 2020 järgmine
E T K N R L P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Õppeaasta algus Sinimäe Põhikoolis

Õppeaasta algus Sinimäe Põhikoolis


Palju küsimusi on tekitanud õppekorralduse teema uuel õppeaastal. Hetkeseisuga on uue õppeaasta algus Sinimäe koolis kavandatud tavapäraselt, kontaktõppega. Juhul, kui epidemioloogiline olukord peaks piirkonnas oluliselt halvenema, siis võtab kool koostöös koolipidaja ja pädevate asutustega vastu täiendavaid otsuseid ja korraldab õppe ümber vastavalt spetsialistide soovitustele.

Kuna CoVID-2 viirus ei ole taandunud ja erinevates piirkondades esineb jätkuvalt haiguspuhanguid, palume peredel olla tähelepanelikud ja vastutustundlikud ning võimalusel vältida reisimist sellistesse piirkondadesse. Juhul, kui keegi õpilaste pereliikmetest haigestub või keegi perest on viimase kahe nädala jooksul puutunud kokku haigestunutega, siis palume sellest teavitada oma perearsti ja kooli ning käituda vastavalt saadud juhistele.

Praeguse seisuga toimub kooliaasta avaaktus tavapäraselt 1. septembril ja tavapärane õppetöö koolimajas algab 2. septembrist.

Kooli juhtkond

Vaata veel:
https://www.hm.ee/et/koroona#
https://www.terviseamet.ee/et/COVID-19-trukisedНачало учебного года в Синимяэской основной школе
Возникло много вопросов, по поводу организации учебы в новом учебном году. На сегодняшний день, начало учебы запланировано как обычно, контактным обучением. В случае, если эпидемиологическое положение в регионе существенно ухудшится, тогда школа, вместе с местным самоуправлением и компетентными организациями, примут необходимые решения и переорганизуют обучение в соответствии с рекомендациями специалистов.
Так как вирус CoVID-2 не исчез, и в некоторых регионах можно по прежнему наблюдать вспышки заболевания, просим семьи быть внимательнее и ответственнее и при первой возможности избегать путешествия в те регионы. В случае, если кто-то из членов семьи учеников заболеет или кто-то из членов семьи соприкасался с заболевшими в течение пару недель, просим об этом сообщить своему семейному врачу и в школу, а также вести себя в соответствии с полученными инструкциями.
На настоящий момент, школьный торжественный акт пройдет как обычно 1 сентября, и учебная работа начнется как обычно в школе 2 сентября.
 
Руководство школы
 
Дополнительная информация:
https://www.hm.ee/et/koroona#
https://www.terviseamet.ee/et/COVID-19-trukised
 
KONTAKT
Kesk 1, Sinimäe
Ida-Virumaa, 40101
+372 39 74 233
+372 5788 0084 - kantselei
kool@sinimae.edu.ee
+372 5757 0040 - direktor
Tarmo Tammes
tarmo.tammes@sinimae.edu.ee
Direktori vastuvõtuaeg
telefoni teel:
teisipäev kell 16.30-18.00
Kool aktsepteerib avaliku
sektori üksusena
ainult e-arveid.