KALENDER
prev Oktoober 2020 järgmine
E T K N R L P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Õppetöö kodudes

Hea koolipere!
 
Vastavalt Vabariigi Valitsuse otsusele ja haridusministri avaldusele 12.03.2020 jäävad alates 16. märtsist kõik koolid riigis suletuks. Esialgselt suletakse koolid, sh Sinimäe Põhikool, kaheks nädalaks (kuni 27. märtsini 2020).
Sellel perioodil jätkub õppetöö kodudes. Aineõpetajad annavad õpilastele ülesanded, mis tuleb täita tähtaegselt ja esitada hindamiseks õpetaja poolt ettenähtud ajal, vormis ja ettenähtud kanalite kaudu. Palun lapsevanematel jälgida, et lapsed täidaksid oma õpiülesandeid igapäevaselt.
Kõik õpiülesanded või URL-lingid ülesannetega on e-Koolis. Aineõpetajad annavad lastele ja lapsevanematele konsultatsioone tööpäevadel kl 10-12 ja 15-16 e-Kooli, e-maili, Viberi ja Skype’i teel. Oma telefoninumbri võimaliku jagamise otsustab iga õpetaja ise. Lapsevanematel palun samuti hoida kinni eelmärgitud suhtlemisaegadest, sest õpetajate töökoormus praeguses olukorras suureneb oluliselt.
Kool edastab infot kooli kodulehe, e-kooli ja klassijuhatajate kaudu. Koolijuhtkonnaga on võimalik suhelda e-posti ja telefoni teel tööpäeviti kl 9-16.
 
Head lapsevanemad!
Kuna koolide sulgemise eesmärk on suruda maha viiruse COVID-19 levik läbi maksimaalse inimeste (iseäranis laste) vaheliste lähikontaktide vähendamise. Palun jälgida, et 16.-27. märtsil lapsed ei käiks trennis, huviringides, noorte kogunemistel ja nende kokkusaamised sõpradega oleksid minimaalsed. Lapsed saavad sõpradega suhelda takistamatult e-sidevahendite vahendusel. Samuti palume järgneva kahe nädala jooksul ka lapsevanematel endil vähendada teiste inimestega kokkupuudet nii palju, kui võimalik, et katkestada viiruse levik. Eilse seisuga oli Ida-Virumaal diagnoositud juba 6 nakatunud inimest. Haigussümptomite ilmnemisel tuleb kutsuda kiirabi koju ja teavitada sellest ka kooli.
Loodame südamest teie kõigi vastutustundlikule käitumisele. Ühise mõistliku ja rangelt vastutustundliku tegutsemisega on praegu võimalik piirata järsult haiguse levikut ja ohtu meie endi ja laste tervisele ning vähendada ka ohtu majanduskriisiks.
 
Lugupidamisega
Tarmo Tammes
Sinimäe Põhikooli direktor

Distantsõpe tunniplaan koos tunniteemadega 16.-20.03
 

Уважаемые ученики и родители!

Согласно решению правительства Эстонии и заявлению министра образования (12.03.2020) все школы Эстонии будут закрыты с 16 марта. Изначально, школы закрывают на две недели (до 27.03.2020), в том числе, будет закрыта Синимяэская основная школа.

В течение этого периода, учебная работа будет продолжена из дома. Учителя будут давать задания ученикам, которые, нужно будет обязательно выполнять в срок и предоставлять учителю для оценки, в предусмотренное время, в требуемой форме и через определенные каналы связи (т.е.через е-кооль, электронную почту и т.д.). Просим родителей следить, чтобы дети выполняли все задания каждый день.

Все учебные задания и URL ссылки будут выставляться в э-кооль. Учителя будут консультировать учеников и родителей по рабочим дням с 10.00-12.00 и с 15.00-16.00. Консультации будут проводиться через E-kool, Skype, Viber или по телефону. Каждый учитель сам решит, как будет проводиться консультация. Просим родителей также быть готовым к связи с учителем в предусмотренное для этого время, так как нагрузка учителя в данных условиях очень сильно возрастает.

Школа будет выставлять информацию на сайте школы, в е-кооль или через классного руководителя. С руководством школы возможно будет общаться через электронную почту или по телефону в рабочие дни с 09.00-16.00.

Уважаемые родители!

Цель закрытия школ является, ограничить распространение вируса COVID-19, путем уменьшения близких контактов (особенно детей). Пожалуйста следите, чтобы в этот период (16.03.-27.03.2020), ваши дети не посещали тренировки, кружки по интересам, молодежные сборы и контакты с их друзьями были бы минимальными. Дети, беспрепятственно могут общаться со своими друзьями с помощью различных электронных связей (интернет, телефон и т.д.).

Также, просим самих родителей, в течение этого срока, по возможности уменьшить число контактов с другими людьми, чтобы предотвратить распространение вируса.

По состоянию на 13.03.2020, в Ида-Вирумаа уже было диагностировано 6 зараженных людей. При возникновении симптомов болезни, нужно вызвать скорую помощь домой и также известить об этом школу. Напоминаем, что в ЭМО самим идти нельзя.

Надеемся на ваше ответственное поведение. Только единством и ответственностью возможно предотвратить распространение вируса и обезопасить как себя, так и своих детей, а также уменьшить опасность экономического кризиса.


 

С уважением

Тармо Таммис

Директор Синимяэской основной школы

KONTAKT
Kesk 1, Sinimäe
Ida-Virumaa, 40101
+372 39 74 233
+372 5788 0084 - kantselei
kool@sinimae.edu.ee
+372 5757 0040 - direktor
Tarmo Tammes
tarmo.tammes@sinimae.edu.ee
Direktori vastuvõtuaeg
telefoni teel:
teisipäev kell 16.30-18.00
Kool aktsepteerib avaliku
sektori üksusena
ainult e-arveid.