Busside sõiduplaanid

Koolibussi sõidugraafik alates 01.09.2018

 NARVA-SINIMÄE suund  Kell    SILLAMÄE-SINIMÄE suund  Kell
 Narva-Jõesuu  7.15    Sillamäe 8.15
 Energeetiku 7.25   Sinimäe 8.25
 Peetriplats, Fama,
Väike-Maxima (Kreenholm)
 7.30      
 Astri, Tempo  7.40      
 Olgina  7.46   SILLAMÄE suunas
(E-N)
15.10

Soldina

7.52      
Peetriristi 7.57      
Laagna, Puhkova 8.00   SILLAMÄE suunas (R) 14.10 
Sinimäe  8.10      
         
SINIMÄE-NARVA suund (E-N)     SINIMÄE-NARVA suund (R)  
  Sinimäe  15.25     Sinimäe  14.25
Laagna, Puhkova  15.40   Laagna, Puhkova 14.40
Peeteriristi 15.45   Peeteriristi 14.45
Soldina  15.50   Soldina 14.50
Olgina 15.55    Olgina 14.55
Astri, Tempo 16.00   Astri, Tempo 15.00
Peetriplats, Fama,
Väike-Maxima (Kreenholm)
16.05   Peetriplats, Fama,
Väike-Maxima (Kreenholm)
15.05
Energeetiku 16.20   Energeetiku 15.20
Narva-Jõesuu 16.30   Narva-Jõesuu 15.30

Väikebussi sõidugraafik alates 01.02.2018

Viivikonna-Sinimäe

Viivikonna küla bussipeatus kell 7.45
Vaivara küla bussipetus kell 7.55
Sillamäe linna bussijaam kell 8.05
Sinimäe aleviku bussipeatus kell 8.15

Sinimäe-Viivikonna E-N
Sinimäe alevik bussipeatus kell 15.10
Sillamäe linna bussipeatus kell 15.20
Vaivara küla bussipeatus kell 15.28
Viivikonna küla bussipetus kell 15.40

Sinimäe-Viivikonna R
Sinimäe alevik bussipeatus kell 14.10
Sillamäe linna bussipeatus kell 14.20
Vaivara küla bussipeatus kell 14.28
Viivikonna küla bussipetus kell 14.40
KONTAKT
Kesk 1, Sinimäe
Ida-Virumaa, 40101
+372 39 74 233
+372 5788 0084 - kantselei
kool@sinimae.edu.ee
+372 5757 0040 - direktor
Tarmo Tammes
tarmo.tammes@sinimae.edu.ee
Direktori vastuvõtuaeg
telefoni teel:
teisipäev kell 16.30-18.00
Kool aktsepteerib avaliku
sektori üksusena
ainult e-arveid.