Õpetajad

Algõpetus, loodus- ja inimeseõpetus Irina Evart irina.evart@sinimae.edu.ee
Muusika Svetlana Jefimova svetlana.jefimova@sinimae.edu.ee
Algõpetus, keemia Tatjana Juhkam tatjana.juhkam@sinimae.edu.ee
Kehaline kasvatus Aleksandr Gorodnitšev aleksandr.gorodnitsev@sinimae.edu.ee
Vene keel, loodusõpetus Tamara Krõlova tamara.krolova@sinimae.edu.ee
Ajalugu, ühiskonnaõpetus Jürgo Järving jurgo.jarving@sinimae.edu.ee
Algõpetus Anne Meldre anne.meldre@sinimae.edu.ee
Bioloogia, geograafia Monica Merents-Irs monica.merents@sinimae.edu.e
Algõpetus Meelika Mihkelsaar meelika.mihkelsaar@sinimae.edu.ee
Algõpetus Külli Priske kulli.priske@sinimae.edu.ee
Eesti keel ja kirjandus Maie Jaago maie.jaago@sinimae.edu.ee
Matemaatika, füüsika Tamara Saveljeva tamara.saveljeva@sinimae.edu.ee
Vene keel ja kirjandus Olga Smutnaja olga.smutnaja@sinimae.edu.ee
Tehnoloogiaõpetaja Sergey Tarasevich sergey.tarasevich@sinimae.edu.ee
Loodusõpetus, geograafia, bioloogia, keemia, füüsika Helle-Viivi Tolk helleviivi.tolk@sinimae.edu.ee
Inglise keel Alevtina Serova alevtina.serova@sinimae.edu.ee
Matemaatika Ella Skiller ella.skiller@sinimae.edu.ee
Kunst ja tööõpetus Jekaterina Kerro-Loginova jekaterina.kerro@sinimae.edu.ee
Algõpetus Aleksei Jašin aleksei.jasin@sinimae.edu.ee
KONTAKT
Kesk 1, Sinimäe
Ida-Virumaa, 40101
+372 39 74 233
+372 5788 0084 - kantselei
kool@sinimae.edu.ee
+372 5757 0040 - direktor
Tarmo Tammes
tarmo.tammes@sinimae.edu.ee
Direktori vastuvõtuaeg
telefoni teel:
teisipäev kell 16.30-18.00
Kool aktsepteerib avaliku
sektori üksusena
ainult e-arveid.