Õpetajad

HEV õpetaja Žanna Belikova
Algõpetus, loodus- ja inimeseõpetus Irina Evart
Muusika Svetlana Jefimova
Algõpetus, keemia Tatjana Juhkam
Kehaline kasvatus Aleksandr Gorodnitšev
Vene keel, loodusõpetus Tamara Krõlova
Ajalugu, ühiskonnaõpetus Kadi Küng
Algõpetus Anne Meldre
Bioloogia, geograafia Monica Merents-Irs
Eesti keel ja kirjandus, inimeseõpetus Meelika Mihkelsaar
Algõpetus Külli Priske
Eesti keel ja kirjandus Berit Puidet
Matemaatika, füüsika Tamara Saveljeva
Vene keel ja kirjandus Olga Smutnaja
Tehnoloogiaõpetaja Sergey Tarasevich
Keemia, füüsika, loodusõpetus Mark Tarkanovski
Loodusõpetus, geograafia, bioloogia Helle-Viivi Tolk
Inglise keel Melissa Simone Toom
Matemaatika, kunst ja tööõpetus Helena Tõnsau
KONTAKT
Kesk 1, Sinimäe
Ida-Virumaa, 40101
+372 39 74 233
+372 5788 0084 - kantselei
kool@sinimae.edu.ee
+372 5757 0040 - direktor
Tarmo Tammes
tarmo.tammes@sinimae.edu.ee
Direktori vastuvõtuaeg
telefoni teel:
teisipäev kell 16.30-18.00
Kool aktsepteerib avaliku
sektori üksusena
ainult e-arveid.