KALENDER
prev Oktoober 2020 järgmine
E T K N R L P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

KOOLITOIDU JAGAMISE AJUTINE KORD SINIMÄE PÕHIKOOLIS

KOOLITOIDU JAGAMISE AJUTINE KORD SINIMÄE PÕHIKOOLIS
 1. Koolitoidu soovist tuleb teavitada kooli toitlustamispäevale eelneval tööpäeval enne kl 14 kas läbi Registreerimisvormi  või kl 10-12 kooli üldtelefonil 3974233.
Registreerimislink: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7VCwYyY62DNZAyE3S5mFMCZfvUX1AgosCU6K_y6fxH4tDMA/viewform 
Tähelepanu! Sama pere lapsed tuleb registreerida eraldi.
 1. Koolitoit väljastatakse ID-kaardi või õpilaspileti alusel üksnes eelneval tööpäeval registreeritud õpilastele:
 1. Sillamäel elavatele õpilastele Sillamäe Coop Maksimarketi (Viru pst 5, Sillamäe) sooja toidu letist kell 13.00-15.00.
 2. Narvas elavatele õpilastele Narva Coop Maksimarketi (Tallinna mnt 30B, Narva) sooja toidu letist kell 13.00-15.00.
 3. Narva-Jõesuus elavatele Sinimäe Põhikooli õpilastele Narva-Jõesuu Coop Maksimarketi (J. Poska tn 26, Narva-Jõesuu) sooja toidu letist kell 13.00-15.00.
 4. Ülejäänud asulates, sh Sinimäel, elavatele õpilastele tuuakse toit kohale laialiveograafikus toodud kellaaegadel ja toiduauto peatumise kohtades (vt graafikut allpool). Toitu jagatakse valget värvi autost Citroen reg. numbriga 196WCL.
 
 • Toiduauto peatumise kohas palun olla kohal õigeaegselt, võimalusel 5 minutit varem. Auto lahkub graafikus märgitud ajal. Hilinejaid ei ole võimalik oodata, kuna toiduauto peab liikuma õigeks ajaks järgmisse toidu üleandmispunkti.
 
 1. 23. märtsi toitlustussoov palun registreerida punkt 1 toodud registreerimislingil hiljemalt 22. märtsil enne kella 14.00 või 21. märtsil kl 10-12telefonil 3974233.
 2. Toitlustamine toimub üksnes koolipäevadel.
 3. Käesolev kord kehtib kuni tavpärase koolikorralduse taastumiseni. Vajadusel teeb kool laialiveo korras või laialiveograafikus muudatusi, millest teavitatakse kooli kodulehe ja eKooli kaudu.
 4. Probleemide ilmnemisel või ettepanekute tegemiseks palume võtta ühendust kooli e-posti teel aadressil kool@sinimae.edu.ee või üldtelefonil 3974233.
Toidu laialiveograafik alates 23.03.2020
12:20 – 12:25     Sõtke küla, Marina tn
12:35 – 12:40     Viivikonna bussijaam
12:50 – 13:00     Vaivara bussipeatus 
13:10 – 13:20     Sinimäe kool 
13:35 – 13:40     Puhkova postkastid 
13:55 – 14:05     Olgina rahvamaja 
14:15 – 14:20     Soldina Korterite 8
 
Kooli juhtkond

Временный распорядок распределения школьного питания в Синимяэской основной школе
1. О желании получить школьный обед, нужно известить школу до начала следующего рабочего дня до 14.00 через форму регистрации или по телефону 3974233 с 10.00-12.00.
Ссылка на регистрацию:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7VCwYyY62DNZAyE3S5mFMCZfvUX1AgosCU6K_y6fxH4tDMA/viewform?usp=sf_link
Внимание! Детей из одной семьи нужно регистрировать по отдельности!
2. Школьный обед будет выдаваться на основании ИД карты ученика или ученического билета на основании регистрации за предыдущий день. Школьный обед будет выдаваться зарегистрированному ученику в следующий пунктах:
 • Для живущих в городе Силламяэ, в магазине Coop Maksimarket (Viru pst 5) с 13.00-15.00.
 • Для живущих в городе Нарва, в магазине Coop Maksimarket (Tallinna mnt 30B, Narva) с 13.00-15.00.
 • Для живущих в городе Нарва-Йыессуу, в магазине Coop Maksimarket (J. Poska tn 26, Narva-Jõesuu) с 13.00-15.00.
 • Для других учеников, живущих в других поселках,  обеды будут привезены на определенное место, в определенное время продуктовой машиной (график см.ниже). Обеды будут выдаваться в машине белого цвета Citroen с регистрационным номером 196WCL.
 
Внимание! Во время приезда продуктовой машины нужно быть на обозначенном месте своевременно, при возможности подойти на 5 минут раньше. Машина уедет с места в обозначенное в графике время. Возможности ждать опоздавших, у машины не будет, так как машина должна будет ехать в следующий пункт выдачи.
 
3. Для того, чтобы получить питание уже в понедельник, просьба зарегистрироваться или в регистрационной форме в е-кооль до 22.03.2020 до 14.00 или до 21.03.2020 по телефону 3974233 с 10.00-12.00.
4) Питание будет распределяться только в учебные дни.
5) Данный распорядок действителен до восстановления школьного обычного распорядка. При необходимости, школа может делать изменения в графике доставки,  о чем будет сообщено на школьном сайте или через е-кооль.
6) При возникновении проблем или для предложений, просим с нами связаться или через электронную почту kool@sinimae.edu.ee или по телефону 3973233.
 
График развоза питания начиная с 23.03.2020
12:20 – 12:25     Sõtke küla, Marina tn
12:35 – 12:40     Viivikonna bussijaam
12:50 – 13:00     Vaivara bussipeatus 
13:10 – 13:20     Sinimäe kool 
13:35 – 13:40     Puhkova postkastid 
13:55 – 14:05     Olgina rahvamaja 
14:15 – 14:20     Soldina Korterite 8
 
С уважением
Руководство школы

 
KONTAKT
Kesk 1, Sinimäe
Ida-Virumaa, 40101
+372 39 74 233
+372 5788 0084 - kantselei
kool@sinimae.edu.ee
+372 5757 0040 - direktor
Tarmo Tammes
tarmo.tammes@sinimae.edu.ee
Direktori vastuvõtuaeg
telefoni teel:
teisipäev kell 16.30-18.00
Kool aktsepteerib avaliku
sektori üksusena
ainult e-arveid.