KALENDER
prev September 2021 järgmine
E T K N R L P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Õppenõukogu

Õppenõukogu 30.08.2021, kell 12.00

Kinnitatud päevakord
Õppenõukogu kinnitas ühehäälselt koosoleku päevakorra järgmiselt:
 
1. Sinimäe Põhikooli õppenõukogu sekretäri valimine 2021/22 õa
2. Õppenõukogu esindaja nimetamine kooli hoolekogu koosseisu 
3. Õppe – ja kasvatustegevuse tulemuste arutamine ja hinnangu andmine 2020/21 õppeaastale
4. Üldtööplaani arutelu ja kinnitamine 2021/2022 õa
5. Välisriigist saabunud õpilase õpingute jätkamisega seotud küsimused.
6. Õppekava ja tunnijaotusplaani redigeerimine.
KONTAKT
Kesk 1, Sinimäe
Ida-Virumaa, 40101
+372 39 74 233 - kantselei
kool@sinimae.edu.ee
+372 59 194 348 - direktori kohusetäitja
Kai Kitsing
kai.kitsing@sinimae.edu.ee
Direktori vastuvõtuaeg
telefoni teel: kokkuleppel
Kool aktsepteerib avaliku
sektori üksusena
ainult e-arveid.