Kontakt

Sinimäe Põhikool
Kesk 1
Sinimäe alevik
Narva- Jõesuu linn
Ida-Virumaa
40101
Reg nr 75015893

Kool aktsepteerib avaliku
sektori üksusena 
​ainult e-arveid.

Kantselei- kool@sinimae.edu.ee
tel    +372 39 74 233        

Direktor Tarmo Tammes  
e-post tarmo.tammes@sinimae.edu.ee 
tel    +372 5757 0040
Direktori vastuvõtuaeg: kokkuleppel


 

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus-ja Teadusministeerium, Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee

 

 

 

KONTAKT
Kesk 1, Sinimäe
Ida-Virumaa, 40101
+372 39 74 233 - kantselei
kool@sinimae.edu.ee
+372 5757 0040 - direktor
Tarmo Tammes
tarmo.tammes@sinimae.edu.ee
Direktori vastuvõtuaeg
telefoni teel: kokkuleppel
Kool aktsepteerib avaliku
sektori üksusena
ainult e-arveid.