Kooli ajalugu

Sinimäe Põhikool on Vaivara valla munitsipaalkool. Sünnipäralt on Sinimäe Põhikool laulupidude eakaaslane. 1869. aastal asutati edumeelse paruni Constantin von Korffi poolt Vaivara Kihelkonnakool. 1874. aastal hakati koolis ka põllumajanduslikke aineid õpetama. Ärkamisajale järgnenud reaktsiooni- ja venestusperioodil sai kool omad vitsad. I maailmasõja päevil võttis vald kooli oma hoole alla. 1931. aastal ehitati uus avar koolimaja, mis hävis 1944.aasta sõjategevuses. II maailmasõja järel elas kool üle halbu aegu, õppetöö toimus ajutistes ruumides. 1957/58.õppeaastal sai Pargimäel valmis uus kahekorruseline koolimaja. Koolis õppis üle 200 õpilase. 1964. aastaI ehitati olemasolevale majale juurdeehitus- 8 klassiruumi ja söökla.
Hoonesse mahtus nii eesti- kui venekeelne põhikool, kuni 1970-ndate poliitikasuund siinse piirkonna ükskeelseks kuulutas ja eestikeelne kool saadeti laiali.  

1990-ndatel aastatel hakkas ajalooratas jälle tasapisi pöörduma. Sellest ajast õpivad ühe katuse all õpilased nii eesti-, vene- ja keelekümblusklassides.

2012. aasta sügisel alustas Sinimäe Põhikool õppeaastat rahulikult ning lootusrikkalt. Tundsime rõõmu põlvkondade järjepidevusest, võõrustasime sõpruskoolide meeskondi Sinimägede retke seiklusmängul
… Ööl vastu 21. septembrit puhkes koolimaja pööningul tulekahju. Kuidas tühjale pööningule tuli tekkis, jäi ka uurimise käigus välja selgitamata. Leekides hävisid pööning ning saal. Kustutusvee jäägid rikkusid õpperuumid ja sellest päevast alates pidi koolipere mitmeks aastaks  hakkama saama ilma koduseks saanud majata.
Esimestel õnnetusejärgsetel kuudel kasutas koolipere õpperuumidena nii Sillamäe Gümnaasiumi vabu klasse kui ka kabinette ja nõupidamisruume Sinimäel.
2013. aasta jaanuarist kuni 2014.a juunini toimus õppetöö Sillamäe Gümnaasiumis. 2014/2015 õppeaastast alustasime Vaivara Rahvamajas ja õppisime seal 3 kuud.

Alates 1. detsembrist 2014 asub Pargimäe nõlval taas vanade traditsioonidega, aga uute võimalustega maakool- lasteaed ning ühise katuse all on ka Sinimäe raamatukogu. Lisaks kaasaegsele haridusele saavad siinsed õppijad aga kindlasti võimaluse /.../
 
lebada kastesel murul ja tunda
maad nagu elusat, hella.
Kuulata sõpra, ta lapseea laulu,
kodust kui karjakella.
/…/
KONTAKT
Kesk 1, Sinimäe
Ida-Virumaa, 40101
+372 39 74 233 - kantselei
kool@sinimae.edu.ee
+372 59 194 348 - direktori kohusetäitja
Kai Kitsing
kai.kitsing@sinimae.edu.ee
Direktori vastuvõtuaeg
telefoni teel: kokkuleppel
Kool aktsepteerib avaliku
sektori üksusena
ainult e-arveid.
KIIRELT LEITAV