Visioon ja põhiväärtused

Väärtused

Sinimäe Põhikooli väärtused on avatus, koostöö ja hoolivus. 

Sinimäe Põhikooli visioon


Sinimäe Põhikool on kool, kus väärtustatakse inimsuhteid, erinevaid kultuure, eesti keele ja emakeele oskust, loodus- ja humanitaarharidust.

Mitmekeelsus on paljukukultuurilises maailmas toimetuleku võti. 

Sinimäe Põhikool on õppiv, loov ja kiiresti arenev kool, kus kõik meie töötajad toetavad laste igakülgset arengut, et anda oma õpilastele parim haridus. 

Oleme keelekümbluskool aastast 2005. 

Varane keelekümblus

Alustame keelekümblusega esimeses klassis, kõiki õppeaineid õpetame eesti keeles. Teise klassi teisel poolaastal lisandub vene keel kui emakeel.  

KONTAKT
Sinimäe Põhikool
Kesk 1
Sinimäe alevik
Narva- Jõesuu linn
Ida-Virumaa 
40101
Reg nr 75015893

kantselei
tel. +3723974233
kool@sinimae.edu.ee

Koolimaja kantselei töötab:
esmaspäevast -  reedeni
08.00-16.30 

Joel Guljavin
direktori kohusetäitja
e-post:
kool@sinimae.edu.ee 
tel.   +3725026523
Direktori vastuvõtuaeg: kokkuleppel

Kool aktsepteerib avaliku
sektori üksusena
ainult e-arveid.
KIIRELT LEITAV