Õpetajad

Klassiõpetaja 1.klass Irina Evart irina.evart@sinimae.edu.ee
Muusika Svetlana Jefimova svetlana.jefimova@sinimae.edu.ee
Klassiõpetaja 2.klass Maarika Alliku maarika.alliku@sinimae.edu.ee
Liikumisõpetus Aleksandr Gorodnitšev aleksandr.gorodnitsev@sinimae.edu.ee
Vene keel  Tamara Krõlova tamara.krolova@sinimae.edu.ee
Matemaatika Aljona Kordontsuk aljona@sinimae.edu.ee
Ajalugu, ühiskonnaõpetus, inimeseõpetus Liina Punamäe liina.punamae@sinimae.edu.ee
Klassiõpetaja 3.klass, kunstiõpetus Jelena Antipenkova jelena.antipenkova@sinimae.edu.ee
Eesti keel ja kirjandus, projektiõpetaja "Professionaalne eestikeelne õpetaja põhikoolis"  Ivo Mikson ivo.mikson@sinimae.edu.ee
Algõpetus 1.klass-3.klass  Külli Priske kulli.priske@sinimae.edu.ee
Liikumisõpetus Kristiina Raidvere kristiina.raidvere@sinimae.edu.ee
Matemaatika, füüsika Tamara Saveljeva tamara.saveljeva@sinimae.edu.ee
Vene keel ja kirjandus Olga Smutnaja olga.smutnaja@sinimae.edu.ee
Tehnoloogiaõpetus Sergey Tarasevich sergey.tarasevich@sinimae.edu.ee
Loodusõpetus, geograafia, bioloogia Helle-Viivi Tolk helleviivi.tolk@sinimae.edu.ee
Inglise keel Anna Krainjukova anna.krainjukova@sinimae.edu.ee
Matemaatika  Georgina Ristoja georgina.ristoja@sinimae.edu.ee
Loodusõpetus, keemia, füüsika Tom Maksimov tom.maksimov@sinimae.edu.ee
Inglise keel  Džjuleta Arzumanova dzuleta.arzumanova@sinimae.edu.ee
Eesti keel võõrkeelena Maie Jaago maie.jaago@sinimae.edu.ee   
 
Projektiõpetaja
"Professionaalne eestikeelne õpetaja põhikoolis"
Damir Nuriev damir.nuriev@sinimae.edu.ee
Käsitöö ja kodundus  Elena Orlova elena.orlova.sinimae.edu.ee 
KONTAKT
Sinimäe Põhikool
Kesk 1
Sinimäe alevik
Narva- Jõesuu linn
Ida-Virumaa
40101
Reg nr 75015893
 
+372 39 74 233 - kantselei
kool@sinimae.edu.ee

Koolimaja kantselei töötab
esmaspäevast -  reedeni  08.00-16.30. Aljona Kordontšuk
direktor 
e-post kool@sinimae.edu.ee 
tel    +372 39 74 233
Direktori vastuvõtuaeg: kokkuleppel

Kool aktsepteerib avaliku
sektori üksusena
ainult e-arveid.
KIIRELT LEITAV