Õpilaste vastuvõtt

 

1. klassi astumiseks esitada:

avaldus
 lapse sünnitunnistuse koopia
vanema isikut tõendava dokumendi koopia
koolivalmidusekaart
üks õpilaspileti pilt

 

2 - 9. klassi astumiseks esitada:

avaldus
lapse sünnitunnistuse koopia
vanema isikut tõendava dokumendi koopia
 klassitunnistus või selle koopia
 väljavõte õpilasraamatust
 üks õpilaspileti pilt

 


ÕPILASELE, KES LÄHEB TEISE KOOLI

 lapsevanem:

  • esitab avalduse koolist lahkumise kohta
  • annab õpilasraamatusse allkirja


dokumentide väljaandja:

  • täidab väljavõtte õpilasraamatust
  • täidab õpilasraamatus välja antud dokumentide loendi
  • võtab õpilasraamatusse lapsevanema allkirja
  • täidab koolikohustusliku õpilase arvestuskaardi teise poole


anda kaasa:

  • väljavõte õpilasraamatust
  • klassitunnistus, kui õpilane on arvatud välja pärast õppeperioodi lõppu
  • hinneteleht, kui õpilane on arvatud koolist välja õppeveerandi keskel
KONTAKT
Sinimäe Põhikool
Kesk 1
Sinimäe alevik
Narva- Jõesuu linn
Ida-Virumaa 
40101
Reg nr 75015893

kantselei
tel. +3723974233
kool@sinimae.edu.ee

Koolimaja kantselei töötab:
esmaspäevast -  reedeni
08.00-16.30 

Joel Guljavin
direktori kohusetäitja
e-post:
kool@sinimae.edu.ee 
tel.   +3725026523
Direktori vastuvõtuaeg: kokkuleppel

Kool aktsepteerib avaliku
sektori üksusena
ainult e-arveid.
KIIRELT LEITAV