Õpilaste vastuvõtt

 

1. klassi astumiseks esitada:

avaldus
 lapse sünnitunnistuse koopia
vanema isikut tõendava dokumendi koopia
koolivalmidusekaart
üks õpilaspileti pilt

 

2 - 9. klassi astumiseks esitada:

avaldus
lapse sünnitunnistuse koopia
vanema isikut tõendava dokumendi koopia
 klassitunnistus või selle koopia
 väljavõte õpilasraamatust
 üks õpilaspileti pilt

 


ÕPILASELE, KES LÄHEB TEISE KOOLI

 lapsevanem:

  • esitab avalduse koolist lahkumise kohta
  • annab õpilasraamatusse allkirja


dokumentide väljaandja:

  • täidab väljavõtte õpilasraamatust
  • täidab õpilasraamatus välja antud dokumentide loendi
  • võtab õpilasraamatusse lapsevanema allkirja
  • täidab koolikohustusliku õpilase arvestuskaardi teise poole


anda kaasa:

  • väljavõte õpilasraamatust
  • klassitunnistus, kui õpilane on arvatud välja pärast õppeperioodi lõppu
  • hinneteleht, kui õpilane on arvatud koolist välja õppeveerandi keskel
KONTAKT
Kesk 1, Sinimäe
Ida-Virumaa, 40101
+372 39 74 233 - kantselei
kool@sinimae.edu.ee
+372 59 194 348 - direktori kohusetäitja
Kai Kitsing
kai.kitsing@sinimae.edu.ee
Direktori vastuvõtuaeg
telefoni teel: kokkuleppel
Kool aktsepteerib avaliku
sektori üksusena
ainult e-arveid.